YP250,XMAX 250 EM- ARKA DİSK BALATA SERAMİK
YBR125-SELE ALTI GRENAJ MAVİ (2011)
YBR125-DEPO YAN KAPAK SAĞ,SOL MAVİ(2011)
YBR125-FAR MUHAFAZA MAVİ (2011)
YBR125-SELE ALTI GRENAJ KIRMIZI (2011)
YBR125-DEPO YAN KAPAK SAĞ,SOL KIRMIZI(2011)
YBR125-FAR MUHAFAZA KIRMIZI(2011)
YBR125-SELE ALTI GRENAJ SİYAH (2011)
YBR125-DEPO YAN KAPAK SAĞ,SOL SİYAH(2011)
YBR125-FAR MUHAFAZA SİYAH(2011)
YBR125-SELE ALTI GRENAJ GRİ (2011)
YBR125-FAR MUHAFAZA GRİ(2011)